Menu ข้อตกลง หน้าแรก บริการของเรา รูปแบบการสั่งซื้อ บริการล่าม สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

บริการล่าม ค่าบริการจ้างล่ามเดือนละ 2,000 บาท ข้อตกลงการจ้างล่าม ล่ามเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ให้บริการทางด้านการสื่อสารระหว่างร้านค้าและลูกค้าเท่านั้น
ล่ามไม่ต้องรับผิดชอบแทนร้านค้าทุกกรณี หากลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการของร้านค้านั้นๆ
ล่ามมีเวลาทำการ จันทร์ ถึงเสาร์ 09.00-17.00 น. ของทุกวัน หากสอบถามหลังจากเวลาทำการ ให้เป็นดุลพินิจของล่าม ว่าจะให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการหรือไม่
ขอบเขตการทำงานของล่าม
1. ลูกค้าสามารถให้ล่ามต่อรองราคาค่าสินค้ากับร้านค้าได้
2. ลูกค้าสามารถให้ล่ามติดตามสอบถาม ให้ร้านค้าส่งของให้ได้
3. ลูกค้าสามารถให้ล่ามทวงเงินจากร้านค้ากรณีที่ท่านได้รับสินค้าไม่ครบได้ (แต่ไม่รับประกัน ว่าจะได้เงินคืนครบทุกร้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละร้านที่ท่านเลือกสั่งซื้อ)
4. ลูกค้าสามารถ ให้ล่ามช่วยสอบถามร้านค้าให้ได้ กรณีที่ท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
สัญญาจ้างล่ามเป็นสัญญาเดือนต่อเดือน ไม่ผูกมัด หากเดือนไหนไม่ต้องการใช้บริการ ลูกค้าสามารถแจ้งล่วงหน้าได้

Slide ติดต่อขอรับบริการ

Footer Facebook 099-497-3434 ฝ่ายจัดซื้อ โกดังที่ไทย ATME CARGO Copyright 2021 02-457-7155 Email : atmecargo@gmail.com Id line : @atmecargo 099-498-1333 Email : atmecargo@gmail.com Id line : @atmecargo +86-191-2885-2453 广东省 广州市 白云区 白云湖街道
兵房街 7431部队门口261号A5
档 atmecargo
510440
โกดังที่จีน

Slide