วิธีถอนเงินออกจากระบบ

1. การถอนเงินจากบัญชี คลิกที่ สมุดบัญชี

1. การถอนเงินจากบัญชี คลิกที่ สมุดบัญชี

2. คลิกที่ ถอนเงิน

2. คลิกที่ ถอนเงิน

3. คลิกเลือกบัญชี ธนาคาร

3. คลิกเลือกบัญชี ธนาคาร

4. กรณีที่ลูกค้ายังเคยทำการถอนเงิน จะยังไม่มีบัญชี ให้ทำการกดคลิกที่ เพิ่มข้อมูล

4. กรณีที่ลูกค้ายังเคยทำการถอนเงิน จะยังไม่มีบัญชี ให้ทำการกดคลิกที่ เพิ่มข้อมูล

5. ทำการคลิกที่ช่อง 1 ครั้งแล้วเลือกธนาคารของลูกค้า กรอกชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา เพื่อให้ทางบริษัทโอนเงินคืนให้ลูกค้า แล้วกดตกลง

5. ทำการคลิกที่ช่อง 1 ครั้งแล้วเลือกธนาคารของลูกค้า กรอกชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขา เพื่อให้ทางบริษัทโอนเงินคืนให้ลูกค้า แล้วกดตกลง

6. ทำการติ๊กที่ธนาคารที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทโอนเงินให้ลูกค้า กดตกลง

6. ทำการติ๊กที่ธนาคารที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทโอนเงินให้ลูกค้า  กดตกลง

7. ใส่ยอดที่ต้องการถอนเงินออกจากระบบแล้วกดบันทึก บริษัทจะทำการตรวจสอบแล้วโอนเงินคืนให้ลูกค้า

7. ใส่ยอดที่ต้องการถอนเงินออกจากระบบแล้วกดบันทึก บริษัทจะทำการตรวจสอบแล้วโอนเงินคืนให้ลูกค้า