แจ้งเลขรหัสพัสดุ

1. คลิกที่ รหัสพัสดุ

1. คลิกที่ รหัสพัสดุ

2. คลิกที่ เพิ่มรหัสพัสดุ ลูกค้าสามารถค้นหาพัสดุ ได้โดยนำหมายเลขพัสดุมาทำการค้นหาได้ที่ช่องค้นหา

2. คลิกที่ เพิ่มรหัสพัสดุ ลูกค้าสามารถค้นหาพัสดุ ได้โดยนำหมายเลขพัสดุมาทำการค้นหาได้ที่ช่องค้นหา

3. ใส่หมายเลขพัสดุ ที่ช่อง รหัสพัสดุ เลขใบสั่งซื้อ แล้ว คลิก บันทึกข้อมูล

3. ใส่หมายเลขพัสดุ ที่ช่อง รหัสพัสดุ  เลขใบสั่งซื้อ แล้ว คลิก บันทึกข้อมูล