วิธีการฝากจ่ายเถาเป่า

1. คลิกที่เมนู ฝากจ่ายเถาเป่า

1. คลิกที่เมนู ฝากจ่ายเถาเป่า

2. เพิ่มรายการใหม่

2. เพิ่มรายการใหม่

3. ติ๊ก ฝากส่งยอด ใส่ไอดีเถาเป่า รหัสผ่านเถาเป่า และ ใส่หมายเลขใบสั่งซื้อจากเถาเป่า พร้อมด้วยจำนวนเงินที่จ่าย ลูกค้าสามารถเพิ่มรายการสั่งซื้อได้ที่เครื่องหมายบวกสีแดง

3. ติ๊ก ฝากส่งยอด ใส่ไอดีเถาเป่า รหัสผ่านเถาเป่า และ ใส่หมายเลขใบสั่งซื้อจากเถาเป่า พร้อมด้วยจำนวนเงินที่จ่าย ลูกค้าสามารถเพิ่มรายการสั่งซื้อได้ที่เครื่องหมายบวกสีแดง