วิธีสมัครสมาชิก

1. คลิกที่ สมัครสมาชิก

1. คลิกที่ สมัครสมาชิก

2. กลุ่มผู้ใช้งาน
** นำเข้าอย่างเดียว คือ ลูกค้าสั่งของเองจากจีนแล้วให้ทาง Atmecargo นำเข้ามาให้
** พรีออเดอร์(สั่งซื้อ+นำเข้า) คือ ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบ Atmecargo
รหัสตัวเลข 6 หลัก อาจเป็น วันเกิด เดือนเกิด ปีพ.ศ.เกิดเอา 2 ตัวหลัง ตัวอย่างเช่น 16 04 24 ก็จะได้ 6 ตัว หรือตัวเลขอื่นๆ ก็ได้ที่ลูกค้าสามารถจำได้
เมื่อลูกค้า คลิกที่ Register เรียบร้อยแล้ว ลูกค้ารอการอนุมัติเข้าสู่ระบบ

2. กลุ่มผู้ใช้งาน
					<div class="indent">** นำเข้าอย่างเดียว คือ ลูกค้าสั่งของเองจากจีนแล้วให้ทาง Atmecargo นำเข้ามาให้</div>
					<div class="indent">** พรีออเดอร์(สั่งซื้อ+นำเข้า) คือ ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบ Atmecargo</div>
					<div class="indent">รหัสตัวเลข 6 หลัก อาจเป็น วันเกิด เดือนเกิด ปีพ.ศ.เกิดเอา 2 ตัวหลัง  ตัวอย่างเช่น 16 04 24 ก็จะได้ 6 ตัว หรือตัวเลขอื่นๆ ก็ได้ที่ลูกค้าสามารถจำได้</div>
					เมื่อลูกค้า คลิกที่ Register เรียบร้อยแล้ว ลูกค้ารอการอนุมัติเข้าสู่ระบบ