เติมเงินเข้าระบบ

1. คลิกที่ เติมเงินเข้าระบบ

1. คลิกที่ เติมเงินเข้าระบบ

2. คลิกที่ เติมเงินเข้าระบบ

2. คลิกที่ เติมเงินเข้าระบบ

3. ทำตามลำดับ ใส่จำนวนเงินให้ถูกต้อง พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน แนะนำลูกค้าทำรายการตรงนี้ผ่านทางโทรศัพท์

3. ทำตามลำดับ ใส่จำนวนเงินให้ถูกต้อง พร้อมแนบสลิปการโอนเงิน แนะนำลูกค้าทำรายการตรงนี้ผ่านทางโทรศัพท์

4. รอการตรวจสอบ เมื่อผ่านการตรวจสอบ สถานะจะเป็น ดำเนินการสำเร็จ เงินของลูกค้าจะเข้าระบบทันที

4. รอการตรวจสอบ เมื่อผ่านการตรวจสอบ สถานะจะเป็น ดำเนินการสำเร็จ เงินของลูกค้าจะเข้าระบบทันที