วิธีการสั่งซื้อ

1. ลูกค้าสามารถก็อปปี้ลิ้งสินค้ามาวางที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อค้นหาร้านค้าที่ลูกค้าจะเลือกสั่งสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าได้แล้ว คลิกที่ เพิ่มเข้าตะกร้าสินค้า

1. ลูกค้าสามารถก็อปปี้ลิ้งสินค้ามาวางที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อค้นหาร้านค้าที่ลูกค้าจะเลือกสั่งสินค้า เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าได้แล้ว คลิกที่ เพิ่มเข้าตะกร้าสินค้า

2. ระบบจะถาม ว่าจะไปหน้าตะกร้าหรือไม่ ให้กดไปหน้าตะกร้า

2. ระบบจะถาม ว่าจะไปหน้าตะกร้าหรือไม่ ให้กดไปหน้าตะกร้า

3. หน้าตะกร้า ติ๊กถูกหน้ารายการที่ลูกค้าต้องการจะสั่งซื้อ แล้วกดสั่ง ซื้อสินค้า

3. หน้าตะกร้า  ติ๊กถูกหน้ารายการที่ลูกค้าต้องการจะสั่งซื้อ แล้วกดสั่ง ซื้อสินค้า

4. ลูกค้าสามารถเลือกการขนส่งได้ 2 ทาง คือ ทางรถ กับ ทางเรือ หรือ ตีลังไม้ เมื่อเลือกเสร็จแล้ว กดยืนยันสั่งซื้อสินค้า

4. ลูกค้าสามารถเลือกการขนส่งได้ 2 ทาง คือ ทางรถ กับ ทางเรือ หรือ ตีลังไม้ เมื่อเลือกเสร็จแล้ว กดยืนยันสั่งซื้อสินค้า

5. กดตกลง

5. กดตกลง

6. ลูกค้าได้ทำการสั่งสินค้าสำเร็จ ขึ้นหมายเลขคำสั่งซื้อและได้หมายเลขออเดอร์ในระบบ คลิกไปหน้ารายการสั่งซื้อ

 6. ลูกค้าได้ทำการสั่งสินค้าสำเร็จ ขึ้นหมายเลขคำสั่งซื้อและได้หมายเลขออเดอร์ในระบบ คลิกไปหน้ารายการสั่งซื้อ

7. ขึ้นสถานะตรวจสอบตรงนี้ลูกค้าต้องรอให้พนักงานตรวจสอบสินค้าว่ามีค่าขนส่งจากร้านค้าจีนมาโกดังจีนหรือไม่

7. ขึ้นสถานะตรวจสอบตรงนี้ลูกค้าต้องรอให้พนักงานตรวจสอบสินค้าว่ามีค่าขนส่งจากร้านค้าจีนมาโกดังจีนหรือไม่

8. เมื่อตรวจสอบเสร็จ ก็จะขึ้นสถานะ รอจ่ายเงิน ลูกค้าต้องทำการโอนเงินเข้าระบบ โปรดดูวิธีโอนเงินเข้าระบบ

8. เมื่อตรวจสอบเสร็จ ก็จะขึ้นสถานะ รอจ่ายเงิน    ลูกค้าต้องทำการโอนเงินเข้าระบบ โปรดดูวิธีโอนเงินเข้าระบบ