โอนเงินไปจีน

1. ไปที่เมนู โอนเงินไปจีน คลิกที่ เพิ่มโอนเงินไปจีน

1. ไปที่เมนู โอนเงินไปจีน คลิกที่ เพิ่มโอนเงินไปจีน

2. คลิก เลือกบัญชีธนาคารจีน ในกรณีที่ลูกค้าพิมพ์ภาษาจีนได้ กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถพิมพ์ภาษาจีนได้ให้ข้ามไป ข้อ 5

2. คลิก เลือกบัญชีธนาคารจีน ในกรณีที่ลูกค้าพิมพ์ภาษาจีนได้ กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถพิมพ์ภาษาจีนได้ให้ข้ามไป ข้อ 5

3. คลิกเพิ่มข้อมูล

3. คลิกเพิ่มข้อมูล

4. กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารจีน เป็นภาษาจีน เสร็จแล้วกด ตกลง

4. กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารจีน เป็นภาษาจีน เสร็จแล้วกด ตกลง

5. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถพิมพ์ภาษาจีนได้ ให้ลูกค้าถ่ายบัญชีธนาคารจีนแล้วแนบไฟล์แล้วอัพโหลดรูปภาพเข้ามาได้ เสร็จแล้วลูกค้าตรวจดูยอดเงินหยวนที่จะโอนได้ที่ จำนวนที่แลกได้สูงสุด เมื่อตรวจดูแล้วว่าเงินหยวนในระบบโอนได้ให้ กด บันทึกข้อมูล
***หมายเหตุ ถ้าจำนวนเงินที่ต้องการโอนมากกว่า จำนวนที่แลกได้สูงสุด จะไม่สามารถ ทำรายการได้ ***
ตัวอย่างเช่น เงินในระบบ 4032.05 บาท เรทราคาแลกเงิน 1หยวน = 5 บาท เงินหยวนที่แลกได้คือ 806.41 หยวน แต่ลูกค้าต้องการโอน 1000 หยวน ซึ่งจำนวนเงินโอน มากกว่า เงินหยวนในระบบ ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการได้

5. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถพิมพ์ภาษาจีนได้ ให้ลูกค้าถ่ายบัญชีธนาคารจีนแล้วแนบไฟล์แล้วอัพโหลดรูปภาพเข้ามาได้ เสร็จแล้วลูกค้าตรวจดูยอดเงินหยวนที่จะโอนได้ที่ จำนวนที่แลกได้สูงสุด เมื่อตรวจดูแล้วว่าเงินหยวนในระบบโอนได้ให้ กด บันทึกข้อมูล
				<div class="remark">***หมายเหตุ ถ้าจำนวนเงินที่ต้องการโอนมากกว่า จำนวนที่แลกได้สูงสุด จะไม่สามารถ ทำรายการได้ ***</div>
				ตัวอย่างเช่น เงินในระบบ 4032.05 บาท เรทราคาแลกเงิน 1หยวน = 5 บาท เงินหยวนที่แลกได้คือ 806.41 หยวน แต่ลูกค้าต้องการโอน 1000 หยวน ซึ่งจำนวนเงินโอน มากกว่า เงินหยวนในระบบ ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการได้

6. กดบันทึก

6. กดบันทึก

7. กด ตกลง

7. กด ตกลง

8. จะขึ้นสถานะ รอตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ทางบริษัทจะทำการโอนเงินไปจีน

8. จะขึ้นสถานะ รอตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ทางบริษัทจะทำการโอนเงินไปจีน