สมุดบัญชี

1. เมนู สมุดบัญชี

1. เมนู สมุดบัญชี

2. ลูกค้าสามารถทำรายการเติมเงิน ถอนเงิน ได้จากช่องทางนี้ เมนูสมุดบัญชีจะแสดง รายการบันทึกการการใช้เงินในระบบ และยอดเงินคงเหลือ

2. ลูกค้าสามารถทำรายการเติมเงิน ถอนเงิน ได้จากช่องทางนี้ เมนูสมุดบัญชีจะแสดง รายการบันทึกการการใช้เงินในระบบ และยอดเงินคงเหลือ